Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Intrastat

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
pravne osebe

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Intrastat je statistično raziskovanje o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije (EU), pri katerem se podatki mesečno zbirajo neposredno od podjetij (poročevalskih enot). V Sloveniji se je začel izvajati z vstopom Slovenije v EU (maja 2004), ko podatkov o blagovni menjavi Slovenije z EU zaradi odprave carinskih formalnosti in vzpostavitve prostega pretoka blaga pri trgovanju med Slovenijo in drugimi državami članicami EU ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij.

Po vzoru organizacije intrastata v nekaterih državah članicah je SURS sklenil Sporazum o sodelovanju in delitvi dela v zvezi z Intrastatom s Carinsko upravo Republike Slovenije (CURS) (Uradni list RS, št. 45/2004). V okviru FURS podatke za Intrastat zbira in obdeluje Finančni urad Nova Gorica, Oddelek za Intrastat​​​​​​​, intrastat.fu(at)gov.si za vse poročevalske enote v Sloveniji.

Oddaja prijav za vključitev v poročanje: intrastat-prijava.fu(at)gov.si.