e-Carina > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Spremembe sistema ICS in nova dokumentacija

Sistem ICS je bil dne 18. 5. 2018 dopolnjen z novimi šiframi za razlog zavrnitve v sporočilu IE322.

Sistem ICS je bil dne 18. 5. 2018 dopolnjen z novimi šiframi za razlog zavrnitve v sporočilu IE322 (Zavrnitev vstopa po izvedeni kontroli).

Nove šifre in opisi:

1 - Nepopolni podatki
2 - Manjkajoče priloge
3 - Blago je predmet omejitev in prepovedi
4 - Kršenje intelektualne lastnine
5 - Neustrezna vrednost
6 - Drugo

Vložnik/pošiljatelj obvestila o prispetju bo s sporočilom IE322 obveščen o razlogih za zavrnitev vstopa po izvedeni kontroli. Sporočilo IE322 je bilo dopolnjeno z naslednjimi podatki: 

- s šifro zavrnitve, brez opisa (segment <EntRejMotCodHEA102>) in

- z razlogom zavrnitve v prostem besedilu, v kolikor bo vpisan s strani carinskih organov (segment <EntRejMotHEA101>).

Posodobljena je tudi tehnična dokumentacija v Podrobnejšem opisu.

nazaj