e-Carina > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Evropski sistem za izdajo carinskih odločb – CDS

Evropska Komisija je v sodelovanju z državami članicami pripravila informacijsko podprt sistem namenjen upravljanju s carinskimi odločbami/dovoljenji (v nadaljevanju: sistem CDS).

Sistem CDS je sestavljen iz različnih komponent, ki so namenjene tako gospodarskim subjektom kot carinskim organom. Gospodarskim subjektom oz. njihovim predstavnikom sistem CDS preko komponente Trader Portal (enotne vstopne točke, dostopne preko spleta) omogoča vlaganje in upravljanje z različnimi zahtevki za pridobitev carinskih dovoljenj. Carinskim uradnikom pa sistem CDS preko komponente CDMS omogoča upravljanje z zahtevki in dovoljenji ter posvetovanje z drugimi udeleženimi državami članicami.

Za podporo gospodarskim subjektom in carinskim organom je Evropska Komisija pripravila orodje za eUčenje. Orodje daje osnovne informacije in napotke o uporabi sistema CDS vsem udeležencem v postopku. Orodje za eUčenje je trenutno na razpolago le v angleški inačici in je dostopno na spletni strani TAXUD-a. Pri uporabi orodja za eUčenje priporočamo brskalnik Chrome. 

Vsem bodočim uporabnikom aplikacije CDS priporočamo uporabo orodja za eUčenje za namene seznanitve z osnovnim delovanjem sistema CDS (komponent Trader Portala in CDMS).

Hkrati sporočamo, da bo FURS vse uporabnike pravočasno obvestil o nadaljnjih korakih povezanih z možnostjo vlaganja zahtevkov elektronski obliki preko aplikacije CDS.

nazaj