Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

e-Carina

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Dopolnitev sistema SIAES marec 2019

V mesecu marec 2019 bo izvedena dopolnitev slovenskega avtomatiziranega izvoznega sistema (SIAES) z elektronsko podporo procesu preverjanja izvozne deklaracije ter omogočeno elektronsko vlaganje in sprejem dopolnilne deklaracije tipa X, na podlagi predhodno vložene poenostavljene deklaracije tipa B v skladu s 166(1) členom CZU. Ustrezno bo podprta tudi spletna aplikacija e-Izvoz. Za razvijalce programske opreme se predvideva testiranje dopolnitev v mesecu februar 2019. Dodatne informacije o testiranju bodo predhodno objavljene na internetnih straneh FURS.

1. Proces preverjanja izvozne deklaracije

V proces preverjanja izvozne deklaracije bodo vključena sporočila:

  • IE 550 (sporočilo o ugotovitvah kontrole),
  • IE 554 (zahteva za prepustitev v izvoz),
  • IE 562 (zahtevek o prepustitvi v izvoz zavrnjen).

Katalog sporočil verzija 1.7 in xsd sheme verzija 1.7 so priloga k dopisu.

Kadar se po opravljenem preverjanju deklaracije in blaga ugotovi odstopanje od zahtevanega, carinik v sistemu vpiše ugotovitve preverjanja. Ima možnosti:

  • v primeru večjih neskladij bo v deklaraciji evidentiran rezultata kontrole B1 (neustrezno). Deklarant bo prejel sporočilo IE 551 (ni prepuščeno v izvoz);
  • v primeru manjših neskladij bo v deklaraciji evidentiran rezultat kontrole A4 (prepustitev). Deklaracija bo v stanju Z11 (v mirovanju). Proces bo dopolnjen s posredovanjem sporočila IE 550 (sporočilo o ugotovitvah kontrole) deklarantu, ki bo s tem obveščen o potrebnih popravkih.

S sporočilom IE 554 (zahteva za prepustitev v izvoz) deklarant posreduje odgovor ali se strinja/ne strinja z ugotovitvami preverjanja. Nepravilno pripravljeno sporočilo IE 554 (napečen sklic, neustrezno stanje deklaracije) bo zavrnjeno s sporočilom IE 562 (zahtevek o prepustitvi v izvoz zavrnjen).

Možnosti po pošiljanju sporočila IE 550:

  • v primeru, da deklarant ne odgovori na prejeto sporočilo IE 550, se carinik sam odloča o prepustitvi (rezultat preverjanja A4) oziroma ne prepustitvi pošiljke (rezultat preverjanja B1);
  • če bo deklarant poslal zahtevo za prepustitev IE 554, »Release requested«, z indikatorjem »0« (deklarant se ne strinja z ugotovitvami carine), bo deklaracija ostala v stanju A4 (mirovanje). Carinik se sam odloča o prepustitvi oziroma ne prepustitvi pošiljke v izvoz. V stanju mirovanja je možnost prejeti zahtevo za razveljavitev deklaracije (IE 514) in možna je tudi razveljavitev po uradni dolžnosti s strani carinskega organa;
  • deklarant bo lahko, za deklaracijo v stanju Z11, v sistem posredoval sporočilo IE 513 (dopolnitev/popravek izvozne deklaracije), v katerem bo upošteval ugotovitve kontrole iz prejetega sporočila IE 550. Po prejemu IE 513 bo deklaracija v sistemu prešla iz stanja Z11 v stanje Z03 (sprejeto). Carinik se bo ponovno odločal za preverjanje/ne preverjanje deklaracije;
  • v kolikor deklarant pošlje zahtevo za prepustitev  v izvoz (IE 554), »Release requested«, z indikatorjem »1« (deklarant se strinja z ugotovitvami carine), bo carinik v sistemu izvedel potrebne spremembe in prepustil deklaracijo v izvoz z rezultatom preverjanja  A4 (prepustitev).

2. Elektronsko vlaganje in sprejem dopolnilne deklaracije tipa X

Elektronsko vložena dopolnilna carinska deklaracija tipa X mora imeti izpolnjeno MRN številko in v polju R1P2 oznako 'X'. Za poslano dopolnilno carinsko deklaracijo, mora obstajati predhodna poenostavljena carinska deklaracija (MRN številka in oznaka postopka 'B') v stanju Z08 (Prepuščeno). V primeru, ko je dopolnilna deklaracija vložena elektronsko, se v SIAES zapiše kot nova verzija deklaracije.

 

nazaj