e-Carina

Novice

Opis

Finančna uprava RS nudi na področju elektronskega poslovanja (carine, trošarine in okoljske dajatve) pravnim in fizičnim osebam dostop do sistema e-Carina, ki omogoča uporabo nekaterih aplikacij ali izmenjavo elektronskih sporočil s pomočjo programske opreme pravnih ali fizičnih oseb. Poslovni procesi in specifikacije posameznih sistemov za ponudnike programske opreme so podani v podrobnejših opisih na tej strani.

Na portalu e-Carina je možnost uporabe naslednjih brezplačnih aplikacij:

  • Pooblastila (urejanje podatkov o subjektih, pooblaščencih, uporabnikih in njihovih pravicah uporabe aplikacij oz. posameznih področij elektronskega poslovanja)
  • eIzvoz (možnost vlaganja izvozne carinske deklaracije, pregled vloženih deklaracij, tiskanje SIL, prejem potrditve izstopa blaga)
  • TARIC3 (nomenklatura, uvoz/izvoz, meursing, uredbe, protidamping/izravnalne dajatve, računsko – kontrolni modul, trendi tarifnih kvot SKP)
  • E-TROD (prijava zavezanca za področje trošarin in okoljskih dajatev, predložitev obračunov trošarine in obračunov s področja okoljskih dajatev, predložitev napovedi prejema trošarinskih izdelkov in napovedi odpreme trošarinskih izdelkov ter predložitev zahtevka za vračilo trošarine in zahtevka za vračilo okoljske dajatve)
  • EMCS (predložitev in potrditev elektronskega trošarinskega dokumenta)
  • eIzvršbe (pošiljanje predlogov za izvršbo)
  • Vpogled v instrumente zavarovanja (splošnih carinskih, trošarinskih in tranzitnih)
  • EU portal za področje carinskih dovoljenj (navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb (CDS) – portal za gospodarske subjekte (TP))

Dostop do portala e-Carina

Uporabnik vstopa v portal e-Carina na podlagi digitalnega potrdila in gesla, ki ga ob prijavi digitalnega potrdila v sistemu e-Carina prejme na prijavljen elektronski naslov.

Prva prijava

V kolikor še niste izvedli postopka prve prijave se le ta izvede tako, da se v skladu z navodilom (Navodilo) izpolni Pooblastilo - obrazec za dodelitev in preklic pooblastil na portalu e-Carina. Pravilno izpolnjeno in s strani ustrezne osebe podpisano pooblastilo se pošlje na naslov:

  • Generalni finančni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali
  • skenirano na elektronski naslov gfu.fu(at)gov.si.

Na podlagi tega pooblastila je določena oseba (pooblaščenec za e-poslovanje), ki bo s strani pravne osebe/fizične osebe pooblaščena za prijavo dodatnih uporabnikov, torej oseb, ki smejo v njenem imenu vstopati v portal e-Carina in uporabljati aplikacije ter izmenjevati elektronska sporočila.

Podrobnejša navodila za urejanje pooblastil dodatnih uporabnikov si lahko preberete v uporabniških navodilih.

Izjava OLAF o varovanju zasebnosti

Evropska Komisija, Urad za preprečevanje goljufij (OLAF) sistematično kopira podatke iz virov, ki jih Komisija upravlja na podlagi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije in zbira v podatkovni bazi o uvozu, izvozu in tranzitu. Zbrane informacije se navadno nanašajo na podjetja, lahko tudi na posameznika. Več informacij o podatkih, ki jih Urad za preprečevanje goljufij zbira v bazi o uvozu, izvozu in tranzitu, je navedenih v  Izjavi o varovanju zasebnosti.

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Zakoni