e-Carina > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| e-Carina

Nadgradnja aplikacije SINCTS marec 2017

Dne 8. 3. 2017 bo v produkcijsko okolje SICIS nameščena nova verzija aplikacije SINCTS (slovenski tranzitni sistem) z oznako 4.0.9.0.

Z nadgradnjo aplikacije bodo uvedene nove kontrole na sporočilih IE015 (tranzitna deklaracija) in IE044 (zaznamki pri raztovoru blaga):

1 Tranzitna deklaracija (IE015): polje Goods description (opis blaga) – redni in poenostavljeni postopek
Polje opis blaga v sporočilu IE015 mora vsebovati najmanj pet (5) črkovnih znakov. Če število črkovnih znakov ne bo ustrezalo temu pogoju, bo vložnik tranzitne deklaracije prejel sporočilo IE016 Zavrnitev deklaracije, z vpisano napako 13678 Opis blaga.

2 Tranzitna deklaracija (IE015): polje Date limit (datum predložitve blaga na namembni urad) – poenostavljeni postopek
Datum v polju datum predložitve blaga (DatLimERS69) na namembni urad v sporočilu IE015 je lahko tekoči datum + 1 dan do največ 20 dni. Tekoči datum je datum priprave oziroma pošiljanja sporočila IE015 (DatofPreMES9). Če datum predložitve blaga ne bo ustrezal temu pogoju, bo vložnik deklaracije prejel sporočilo IE016 Zavrnitev deklaracije, z vpisano napako 13680 Datum predložitve blaga.

3 Zaznamki pri raztovoru blaga (IE044): polje Unloading date (datum raztovarjanja blaga) – poenostavljeni postopek
Datum v polju datum raztovarjanja blaga v sporočilu IE044 ne more biti manjši od datuma prejema dovoljenja za raztovarjanje (IE043). Če datum raztovarjanja blaga ne bo ustrezal temu pogoju, bo pooblaščeni prejemnik prejel sporočilo IE058 Zavrnitev zaznamkov pri raztovoru blaga, z vpisano napako 13679 Datum raztovarjanja blaga.

nazaj