Carinsko zastopanje

Novice

Opis

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah se po 1. 5. 2016 ne zahteva več pridobitev licence oziroma dovoljenja.

Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje določa:

  • program usposabljanja s področja carinske in
  • obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje.

S pridobitvijo potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje je izpolnjen pogoj poklicne kvalifikacije iz točke (d) 39. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije za pridobitev statusa AEO.

Usposabljanja se lahko udeležijo tudi tisti, ki se ali se nameravajo začeti ukvarjati z opravljanjem poslov zastopanja v carinskih zadevah. Seznam načrtovanih usposabljanj si lahko ogledate tukaj.

Podrobnejši opisi

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

Slovenska zakonodaja

Pravilniki