Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Carinski predpisi

 
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski predpisi

Sprememba člena 84 Delegirane uredbe (EU) 2015/2446

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 glede pogojev za znižanje stopnje splošnega zavarovanja in opustitev zavarovanja.

V Uradnem listu EU L 204 z dne 13. 8. 2018, je bila objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1118 z dne 7. junija 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije.

Iz besedila člena 84 DU je bil črtan pogoj zadostnih finančnih sredstev (likvidnost) in vpeljan pojem finančne zmogljivosti, ki je dodatno pojasnjen. V ta namen sta bili členu dodani novi točki 3a in 3b, ki sta opisani v nadaljevanju. Pri ugotavljanju finančne zmožnosti gospodarskega subjekta v okviru odločanja o znižanju ali opustitvi zavarovanja, se za poravnavo obveznosti za del referenčnega zneska, ki ga ne krije zavarovanje, poleg finančnih sredstev, upoštevajo tudi drugi elementi. Carinski organi lahko pri presoji upoštevajo morebitna tveganja, povezana z nastankom carinskega dolga glede na značilnosti poslovne dejavnosti, specifičnost transakcije in vrsto blaga, za katero se zahteva zavarovanje. Presoja zmožnosti za izpolnitev obveznosti plačila zneska carinskega dolga in drugih dajatev, ki jih ne krije zavarovanje, se izvede med oceno zadostne finančne zmogljivosti v okviru izdaje dovoljenja za znižanje stopnje splošnega zavarovanja ali opustitev zavarovanja.

Ponovno preverjanje pogoja zadostne finančne zmogljivosti pri zahtevkih pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) se ne izvede, če je bil pogoj že preverjen v postopku pridobitve statusa AEO (člen 39/c CZU). V tem primeru carinski organi preverijo le, ali vložnikova finančna zmogljivost upravičuje odobritev dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja z znižanim zneskom ali opustitev zavarovanja.

Sprememba velja od 2. 9. 2018 (dvajseti dan po objavi v UL EU). Navodilo o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017, in pripadajoči obrazci bodo ustrezno usklajeni s spremembo.

nazaj