Republika Slovenija

Finan─Źna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK

Carinski predpisi

 
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski predpisi

50. obletnica carinske unije ÔÇô podpis deklaracije

Carinska unija EU kot pomemben dose┼żek evropske integracije

12. 7. 2018 so na pobudo Evropske komisije in avstrijskega predsedstva v Bruslju obele┼żili tudi 50. obletnico obstoja carinske unije EU, pomembnega dose┼żka evropske integracije, ki dr┼żavljanom EU omogo─Źa kori┼í─Źenje prednosti notranjega trga EU. Finan─Źni ministri EU so ob tej prilo┼żnosti podpisali listino carinskih uprav EU. Iz nje izhaja, da carinske uprave v uniji delijo enake vrednote in izvajajo skupna pravila, ki omogo─Źajo delovanje carinske unije in enotnega trga. V listini so opredeljeni tudi glavni cilji carinskih uprav EU, ki se nana┼íajo na za┼í─Źito, olaj┼íave, prihodnje usmeritve in sodelovanje. 

Ve─Ź na spletni strani Ministrstva za finance

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Osnovni in hkrati najpomembnej┼íi vir evropskega carinskega prava je Carinski zakonik Unije, sprejet z Uredbo (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije. Carinski zakonik Unije natan─Źneje opredeljujeta Delegirana uredba komisije (EU) ┼ít. 2015/2446 in Izvedbena uredba Komisije (EU) ┼ít. 2015/2447.

Carinski zakonik Unije dopu┼í─Źa, da se dolo─Źena podro─Źja uredijo v nacionalnem predpisu. V Sloveniji so ta podro─Źja urejena v Zakonu o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Ur. list RS ┼ít. 32/2016).

Carinski zakonik Unije in njegove izvedbene ter delegirane dolo─Źbe veljajo od 1. 5. 2016.

Poleg ostalih poenostavitev in sprememb nov Carinski zakonik Unije dolo─Źa obvezno elektronsko izmenjavo in shranjevanje podatkov. Za popolno vzpostavitev elektronskega okolja je predvideno prehodno obdobje do 31. decembra 2020, ko se lahko poleg tehnik elektronske obdelave podatkov uporabljajo tudi drugi na─Źini izmenjave in shranjevanja informacij.  Alternativne re┼íitve za zagotovitev pravilne uporabe carinskega zakonika v prehodnem obdobju dolo─Źa Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341.

Carinsko zakonodajo predstavljata tudi zakonodaja o skupni carinski tarifi in zakonodaja o sistemu oprostitev carine.

Zakonodaja

Evropska zakonodaja

Uredbe

Carinski zakonik Unije (CZU)

  • Uredba (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije - prenovitev (nov Carinski zakonik Unije se uporablja od 1. 5. 2016 - prenovitev)
  • Uredba (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 zaradi podalj┼íanja prehodne uporabe drugih na─Źinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, dolo─Źenih v carinskem zakoniku Unije

Izvedbene uredbe CZU

  • Izvedbena uredba Komisije (EU) ┼ít. 2015/2447 o dolo─Źitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih dolo─Źb Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/989 z dne 8. junija 2017 o popravku in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 o dolo─Źitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih dolo─Źb Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 14. 6. 2017)

Delegirane uredbe CZU

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi dolo─Źbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi dolo─Źbami za nekatere dolo─Źbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi ┼íe ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 - prenovitev (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/651 z dne 5. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi dolo─Źbami carinskega zakonika Unije - prenovitev (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1063 z dne 16. maja 2018 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) ┼ít. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi dolo─Źbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 31. 7. 2018)

Ostalo

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki