Carinski predpisi > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski predpisi

Posvet: Nova carinska zakonodaja Evropske Unije ter strokovna problematika v carinskih postopkih na Finančnem uradu Ljubljana (objava gradiva)

Finančni urad Ljubljana pripravlja posvet na katerem se bodo predstavile bistvene novosti, ki jih prinaša nova carinska zakonodaja po 1.5.2016, ter strokovna problematika, ki se pojavlja v carinskih postopkih.

Posvet bo potekal v četrtek, 21. aprila 2016 na Generalnem finančnem uradu v Ljubljani (velika predavalnica v pritličju), Šmartinska c. 55, med 9.00 in 12.00 uro.

Predstavitev: Posvet o novostih, ki jih prinaša nova carinska zakonodaja GRADIVO

Termin je zaseden. Prijava ni več mogoča.

Na posvet so vabljeni predstavniki špedicijskih družb, ki izvajajo carinske postopke  v FU LJ.

S 1. 5. 2016 se bo začela v celoti uporabljati Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o Carinskem zakoniku Unije (CZU), ki je začela veljati že 30. 10. 2013. Prav tako se bodo začeli uporabljati akti potrebni za njegovo uvedbo: Izvedbena uredba (IU), Delegirana uredba (DU), posebni akt, ki bo opredelil izvajanja carinskih postopkov v prehodnem obdobju (TDA) in nacionalna zakonodaja potrebna za uvedbo CZU. 

Predstavljene bodo naslednje teme:

  • Izvajanje carinskih postopkov glede na novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja
  • Obravnava aktualne problematike pri izvajanju carinskih postopkov v Oddelku za carinjenje Ljubljana in Oddelku za carinjenje Letališče Brnik
  • Razno

Vsebine bodo predstavili uslužbenci FU LJ:

  • Jože Habič,  Sektor za carine, vodja sektorja
  • Andrejka Gantar-Cvetko, Sektor za carine, vodja Oddelka za poenostavitve
  • Rok Markun, Sektor za carine, pomočnik vodje Oddelka za poenostavitve

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ enega udeleženca iz posamezne družbe – špedicije). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.

nazaj