Carinski predpisi > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski predpisi

Predstavitev: Nova carinska zakonodaja Evropske Unije (objava gradiva)

Finančna uprava RS pripravlja brezplačno predstavitev nove carinske zakonodaje Evropske Unije.

Prva predstavitev bo potekala v sredo, 30. marca 2016 na Generalnem finančnem uradu (velika predavalnica v pritličju), Šmartinska c. 55, Ljubljana, med 9.00 in 15.30 uro, druga predstavitev pa bo potekala v četrtek, 31. marca 2016 na Finančnem uradu Maribor (velika predavalnica), Titova cesta 10, Maribor, med 9.00 in 15.30 uro.

Predstavitev Carinski postopki po 1. 5. 2016 GRADIVO

Zasedeni termini:

 • Ljubljana, sreda, 30. marca 2016 na Generalnem finančnem uradu (velika predavalnica v pritličju), Šmartinska c. 55, Ljubljana, med 9.00 in 15.30 uro
 • Maribor, četrtek, 31. marec 2016 na Finančnem uradu Maribor (velika predavalnica), Titova cesta 10, Maribor, med 9.00 in 15.30 uro.

S 1. 5. 2016 se bo začela v celoti uporabljati Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o Carinskem zakoniku Unije (CZU), ki je začela veljati že 30. 10. 2013. Prav tako se bodo začeli uporabljati akti potrebni za njegovo uvedbo: Izvedbena uredba (IU), Delegirana uredba (DU), posebni akt, ki bo opredelil izvajanja carinskih postopkov v prehodnem obdobju (TDA) in nacionalna zakonodaja potrebna za uvedbo CZU. Nova carinska zakonodaja prinaša na področju izvajanja carinskih postopkov precej sprememb. Na predstavitvah v Ljubljani in Mariboru bodo predstavljene bistvene novosti nove carinske zakonodaje.

Predstavljene bodo naslednje teme:

 • Carinski zakonik Unije in akti, potrebni za njegovo uvedbo
 • Spremembe pri izpolnjevanju carinskih deklaracij in ostalih vlog
 • Izvajanje postopkov v prehodnem obdobju od 1. 5. 2016 do uvedbe elektronskih sistemov
 • Pomembnejše spremembe pri carinskih postopkih (uvoz, izvoz, posebni in tranzitni postopki)
 • AEO in poenostavljeni postopki
 • Zavezujoče tarifne informacije
 • Carinska vrednost
 • Poreklo blaga

Vsebine bodo predstavili uslužbenci Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

 • Selena Rauter Razboršek,  Sektor za carinske postopke, vodja sektorja
 • mag. Milan Kušer, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za procesno upravljanje
 • Darja Medle, Sektor za carinske postopke, vodja oddelka za carinske postopke
 • Barbara Balaban, Sektor za carinske postopke, Oddelek za carinske postopke, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
 • Laste Naumovski, Sektor za carinske postopke, Oddelek za carinske postopke, višji finančni svetovalec inšpektor specialist
 • Barbara Merhar, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
 • Liljana Jordan, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka
 • Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca iz posameznega organa/organizacije). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.

nazaj