Uvoz blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Uvoz blaga

Uporaba oznak 3V065 in 3V095 pri vračilu blaga v postopku pasivnega oplemenitenja

Za primere, ko je blago začasno izvoženo na pasivno oplemenitenje v drugi državi članici in se vrača nazaj v obliki oplemenitenih proizvodov drugemu prejemniku (postopek 6121 ali 6321), se bosta v povezavi z določitvijo carinske vrednosti, uvedli novi oznaki: 3V065 in 3V095, ki se pričneta uporabljati s 1. februarjem 2018.

nazaj