Uvoz blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Uvoz blaga

Navodio o izvajanju carinjenja blaga, št. 4/2017

Velja od 8. 3. 2017.

Dne 8. 3. 2017 začne veljati Navodio o izvajanju carinjenja blaga, št. 4/2017. S tem dnem preneha veljati Navodilo o izvajanju carinjenja blaga v primeru, ko je vložena elektronska deklaracija, št. 2/2008 in Navodilo o izvajanju postopka carinjenja blaga v primeru carinske deklaracije, ki ni vložena v elektronski obliki, št. 2/2013.

4/2017: Navodio o izvajanju carinjenja blaga

nazaj