KAZALO STRANI ISKALNIK FIKSEN MENI A+  POVEČAVA Aa  PISAVA ABARVNA SHEMA ZNAKOVNI JEZIK IN ZVOK RSS YOUTUBE

Potniki

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse

Opis

Carinske formalnosti za blago, ki ga nosijo s seboj potniki, temeljijo na določbah mednarodnih konvencij, konkretno pa so opredeljene v zakonodaji EU in nacionalnih predpisih. V primerjavi z blagovnim prometom se izvajajo ob upoštevanju različnih poenostavitev, katerih namen je zagotavljanje čim bolj tekočega pretoka potnikov v mednarodnem potniškem prometu. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Traveling.

Pri potovanju z večjo količino gotovine je dobro poznati pravila, ki urejajo vnos in iznos gotovine v in iz EU.  Gotovino v znesku 10.000 evrov ali več (ali enakovrednem znesku v drugi valuti), ste dolžni pisno prijaviti carinskim organom na kontrolni točki vstopa v EU ali  izstopa iz nje. Obveznost prijave gotovine je ukrep, ki je bil v EU sprejet z namenom zatiranja kriminala in izboljšanja varnosti s preprečevanjem pranja denarja, terorizma in kriminalitete. Informacije si lahko preberete tudi na spletni strani Evropske komisije DG TAXUD/Cash controls

Če se torej odpravljate po nakupih ali na počitnice, si preberite v nadaljevanju navedene informacije. Za vas smo pripravili nekaj koristnih napotkov o carinskem postopku v potniškem prometu, s čimer si boste prihranili čas in nepotrebne skrbi ob vrnitvi domov.

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Uredba Sveta (ES) št. 1186/09 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Uredbe

Pravilniki

Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%