Potniki

Novice

Opis

Carinske formalnosti za blago, ki ga nosijo s seboj potniki, temeljijo na določbah mednarodnih konvencij, konkretno pa so opredeljene v zakonodaji EU in nacionalnih predpisih. V primerjavi z blagovnim prometom se izvajajo ob upoštevanju različnih poenostavitev, katerih namen je zagotavljanje čim bolj tekočega pretoka potnikov v mednarodnem potniškem prometu.

Če se odpravljate po nakupih ali na počitnice, si preberite v nadaljevanju navedene informacije. Za vas smo pripravili nekaj koristnih napotkov o carinskem postopku v potniškem prometu, s čimer si boste prihranili čas in nepotrebne skrbi ob vrnitvi domov.

Vprašanja in odgovori

Zakonodaja

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (uredba se uporablja od 1. 5. 2016)
  • Uredba Sveta (ES) št. 1186/09 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

Povezane vsebine