Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Poreklo blaga

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Turčija – elektronsko izdajanje potrdil o gibanju blaga A.TR., EUR.1 in EUR-MED – dodatna pojasnila

V skladu z obstoječo zakonodajo ni mogoče priznati statusa blaga v prostem prometu ali dodeliti preferencialne obravnave za blago v EU na podlagi potrdil, elektronsko izdanih v Turčiji, ki niso podpisana.

Z dopisom št. 4246-421/2018-1, z dne 13. 7. 2018, smo vas obvestili, da Turčija izdaja elektronska potrdila o gibanju blaga A.TR., EUR.1 in EUR-MED, ki v polju 12 oziroma v polju 11 niso podpisana s strani turških carinskih organov ter da v skladu z obstoječo zakonodajo ni mogoče priznati statusa blaga v prostem prometu ali dodeliti preferencialne obravnave za blago v EU na podlagi potrdil, ki niso podpisana.

Zaradi poenotenja prakse vam v nadaljevanju dajemo dodatna pojasnila:  

Vsa potrdila o gibanju blaga A.TR., EUR.1 in EUR-MED, ki niso podpisana in so jih finančni uradi že sprejeli, je treba posredovati na Generalni finančni urad. Izjemo predstavljajo le potrdila o gibanju blaga A.TR., izdana po poenostavljenem postopku, ki so v polju 12 potrjena s strani pooblaščenega izvoznika s posebnim žigom, ki so ga odobrili turški carinski organi, ta žig pa ustreza vzorcu iz Priloge III Sklepa št. 1/2006 Odbora za carinsko sodelovanje ES-Turčija (člen 11, odstavek 5(b) Sklepa št. 1/2006; UL EU L 265, z dne 26. 9. 2006).

V primeru, ko je k carinski deklaraciji priloženo potrdilo o gibanju blaga, izdano v Turčiji, ki ni podpisano (razen v primeru potrdila o gibanju blaga A.TR., ki je izdano po poenostavljenem postopku in je v polju 12 potrjeno s posebnim žigom), blago pa se sprošča v prosti promet, se takšno nepodpisano potrdilo zavrne zaradi tehničnih razlogov, ker ni bilo sestavljeno na predpisani način. Nepodpisano potrdilo je treba označiti kot »DOKUMENT NI SPREJET« in navesti razlog ter ga nato vrniti uvozniku z namenom, da se mu tako omogoči pridobitev novega potrdila, ki se izda naknadno. Poleg navedenega je treba zavarovati morebiti carinski dolg ter določiti primeren rok (v zakonodaji ta rok ni določen), v katerem mora deklarant (uvoznik) dostaviti tehnično brezhibno potrdilo. Predlagamo tridesetdnevni rok, ki pa se lahko v primeru težav s pridobitvijo ustreznega potrdila tudi podaljša.     

nazaj