Poreklo blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Spremenjen opis oznake 3P02 – dokazila o nepreferencialnem poreklu blaga

Od 16. 6. 2018 dalje se v polje 44 carinske deklaracije vpiše oznaka 3P02, če je k deklaraciji priloženo dokazilo o nepreferencialnem poreklu blaga, in sicer ne glede na to, ali gre za uvozno ali izvozno carinsko deklaracijo.

Z dnem 16. 6. 2018 se spremeni opis oznake 3P02 in sicer se pri opisu navedene oznake briše del besedila, tako da se po novem opis te oznake glasi: »potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga«.

V sedanjem opisu oznake 3P02 je poleg potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga navedena še 3. točka 61. člena Uredbe 952/2013/EU, kar pomeni, da se ta oznaka lahko vpiše v polje 44 carinske deklaracije le, če se v EU izda dokazilo o nepreferencialnem poreklu, torej se lahko vpiše le v izvozni carinski deklaraciji (izvoz iz EU). Z brisanjem dela besedila pri opisu oznake 3P02 uporaba te oznake ni več vezana samo na izvoz iz EU. Od 16. 6. 2018 dalje se v polje 44 carinske deklaracije vpiše oznaka 3P02, če je k deklaraciji priloženo dokazilo o nepreferencialnem poreklu blaga, in sicer ne glede na to, ali gre za uvozno ali izvozno carinsko deklaracijo.

Sprememba je bila objavljena v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju EUL dne 1. 6. 2018 (UL RS št. 37). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju EUL je objavljen na spletni strani FURS.

nazaj