Poreklo blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/604 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447

Izvedbena uredba 2018/604 razveljavlja dve uredbi, spreminja več členov in Prilogi 22-06 in 22-07 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 ter dodaja nov člen v zvezi z aktivnim oplemenitenjem in novo Prilogo 22-06A Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 z namenom lažje določitve preferencialnega porekla blaga v Uniji.

nazaj