Poreklo blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Države in ozemlja zahodnega Balkana – izjemni trgovinski ukrepi

Za države zahodnega Balkana so v veljavi tako avtonomni trgovinski ukrepi kot tudi stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi. Za določene izdelke iz poglavij 7 in 8 kombinirane nomenklature s poreklom iz držav zahodnega Balkana je stopnja dajatev na podlagi stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov višja od stopnje dajatev na podlagi avtonomnih trgovinskih ukrepov.

nazaj