Poreklo blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije

V Uradnem listu EU C 73 je bilo dne 9. marca 2017 objavljeno novo obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji. To obvestilo Komisije nadomesti obvestilo 2016/C 244/04, ki je bilo dne 21. septembra 2016 objavljeno v Uradnem listu EU C 345.

nazaj