Poreklo blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Poreklo blaga

Predstavitev: Spremembe na področju porekla blaga zaradi začetka uporabe novega carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016 (objava gradiva)

Finančna uprava RS pripravlja brezplačno predstavitev nove carinske zakonodaje Evropske Unije.

Finančna uprava RS pripravlja brezplačno predstavitev sprememb na področju porekla blaga zaradi začetka uporabe novega carinskega zakonika Unije ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016. Predstavitev bo potekala v torek, 19. aprila 2016 na Generalnem finančnem uradu v Ljubljani (velika predavalnica v pritličju), Šmartinska c. 55, med 9.00 in 13.30 uro.

Predstavitev: Poreklo blaga - novosti GRADIVO

Termin je zaseden. Prijava ni več mogoča.

1. 5. 2016 se bo začel uporabljati nov carinski zakonik Unije (Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o Carinskem zakoniku Unije - CZU). S tem datumom se bosta začeli uporabljati tudi Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 (DU) in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 (IU). Delegirana in izvedbena uredba dopolnjujeta carinski zakonik Unije. Uporaba novega carinskega zakonika ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016 prinaša tudi spremembe na področju porekla blaga, in sicer bodo nastopile spremembe v zvezi z nepreferencialnim poreklom, splošnim sistemom preferencialov in notranjim trgom EU. V okviru sprememb, ki se nanašajo na splošni sistem preferencialov, je treba poudariti, da se določbe v zvezi z datumom začetka uporabe sistema registriranih izvoznikov (REX) ne začnejo uporabljati 1. 5. 2016, ampak 1. 1. 2017. Predstavili bomo novo carinsko zakonodajo, ki se nanaša na poreklo blaga, in jo primerjali z obstoječimi predpisi.

Predstavljene bodo naslednje teme:

  • Nepreferencialno poreklo
  • Notranji trg EU (razveljavitev uredbe št. 1207/2001, s spremembami)
  • Splošni sistem preferencialov in sistem registriranih izvoznikov (REX)
  • Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu blaga ( vključitev držav zahodnega Balkana v sistem pan-evro-mediteranske kumulacije porekla blaga) in razlaga nove razširjene PEM matrike (UL EU C 67, z dne 20.2.2016)
  • Primeri iz prakse
  • Odgovori na vprašanja

Vsebine bo predstavila uslužbenka Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada:

  • Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo, višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu (za največ dva udeleženca iz posameznega organa/organizacije). Število udeležencev je omejeno z zapolnitvijo mest. Udeležba bo mogoča le na podlagi potrjene prijave, ki jo boste prejeli na svoj elektronski naslov.

Informacije o novi carinski zakonodaji so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.

nazaj