Nomenklatura, uvrščanje in TARIC > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Ukrepi trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Združenih držav Amerike

Evropska komisija je objavila uredbo o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Združenih držav Amerike.

Obveščamo, da je z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/724, ki velja od 17.5.2018 določeno, da se z 20. 6. 2018 lahko uvedejo dodatne carine ad valorem v višini največ 25% na uvoz izdelkov iz Priloge I omenjene uredbe.

Pozivamo uvoznike in deklarante, da so v prihodnosti pozorni na ukrepe, ki bodo sledili za zadevno blago s poreklom iz  Združenih Držav Amerike.

nazaj