Nomenklatura, uvrščanje in TARIC > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Razveljavitev uredbe o uvrščanju inkapsuliranega kolostruma v prahu

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/198.

V Uradnem listu EU št. L 38 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/198, s katero se je razveljavila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 716/2012, na podlagi katere se je inkapsuliran kolostrum v prahu uvrstil pod tarifno št. 1901 KN.

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1343 je Komisija uvedla novo dodatno opombo 4 v poglavju 19 kombinirane nomenklature, da bi zagotovila uvrstitev nekaterih užitnih prehrambenih proizvodov, ki je skladna s sodno prakso Sodišča Evropske unije. V skladu z novo dodatno opombo 4 v poglavju 19 kombinirane nomenklature je treba inkapsuliran kolostrum v prahu, ki je obravnavan v Izvedbeni uredbi (EU) št. 716/2012, uvrstiti pod tarifno številko 2106.

nazaj