Nomenklatura, uvrščanje in TARIC > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature EU, ki se nanašajo na uvrstitev podobnih olj

Evropska komisija je objavila spremembo pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature EU k 27. poglavju.

Pojasnjevalne opombe KN se spremenijo tako, da se k opombi 2 k 27. poglavju doda novo besedilo v zvezi z uvrščanjem podobnih olj, kot je določeno v spremembi pojasnjevalnih opomb KN (UL EU C 327/2018).

Pojasnjevalne opombe KN s spremembami so objavljene na spletni strani FURS-a.

nazaj