Nomenklatura, uvrščanje in TARIC > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Kombinirana nomenklatura EU 2019

Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2019.

V Uradnem listu EU L 273/2018, z dne 31. 10. 2018, je objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1602, z dne 11. oktobra 2018, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (tj. Kombinirana nomenklatura (KN)).

Uredba začne veljati 1. januarja 2019.

Spremembe Kombinirane nomenklature EU v letu 2019:

nazaj