Nomenklatura, uvrščanje in TARIC > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Izvajanje izjem določenih v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1013 in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/724

Evropska komisija je objavila uredbo o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Združenih držav Amerike in uredbo o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla. V uredbah je določeno, da pri uvozu blaga za izdelke veljajo izjeme.

nazaj