Izvoz blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Izvoz blaga

Navodilo o izvajanju izvoznega postopka, št. 25/2017

Velja od 15. 9. 2017.

Dne 15. 9. 2017 začne veljati Navodilo o izvajanju izvoznega postopka, št. 25/2017. Z dnem uveljavitve tega navodila prenehajo veljati:

  • Navodilo o izvajanju avtomatiziranega izvoznega postopka, št. 4/2007, 
  • Navodilo o izvajanju postopka izvoza, št. 6/2004 in 
  • Navodilo o postopanju carinskega organa v zvezi z nezaključenimi izvoznimi deklaracijami, št. 7/2007.

25/2017: Navodilo o izvajanju izvoznega postopka

nazaj