Izvoz blaga > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Izvoz blaga

Navodilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode, št. 8/2017

Velja od 10. 4. 2017.

Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske izdelke, št. 4/2012.

8/2017: Navodilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode

nazaj