Carinski dolg in zavarovanje > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski dolg in zavarovanje

Zavarovanje pri posebnih postopkih in vpis oznake v polje 44 EUL

V primeru, da za blago, dano v posebni postopek, niso predpisane uvozne dajatve (carinska stopnja 0%), zavarovanja ni potrebno predložiti. Za ta namen se bo za polje 44 EUL predpisala nova nacionalna dodatna oznaka 3G03, ki se prične uporabljati s 1. februarjem 2018.

nazaj