Carinski dolg in zavarovanje > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinski dolg in zavarovanje

Navodilo o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017

Od 8. 3. 2017 je v veljavi novo Navodilo o zavarovanju carinskega dolga, št. 7/2017, ki ureja področje zavarovanja carinskega dolga v skladu z novo zakonodajo Unije. Z dnem uveljavitve tega navodila prenehajo veljati Navodilo o splošnem zavarovanju in znižanju splošnega zavarovanja v carinskih postopkih, št. 5/2009; Navodilo o skupnem zavarovanju v tranzitnih postopkih, št. 4/2010; Navodilo o zavarovanju morebitnega carinskega dolga, št. 2/2005.

nazaj