Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Carinske listine EUL, ATA, TIR

 

Zadnje novice

Prikaži več novic: Vse
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinske listine EUL, ATA, TIR

Zaključevanje postopka začasnega uvoza iz izpolnitev EUL

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/2446 v členu 238/1 določa navedbe, ki jih mora deklarant vključiti v carinsko deklaracijo v primerih, ko se zaključuje postopek začasnega uvoza v skladu s členom 215/1 Carinskega zakonika Unije (tj. ko se blago, da v nadaljnji carinski postopek).

Zgoraj omenjeni člen določa, da kadar je blago, ki je dano v postopek začasnega uvoza, nadalje dano v carinski postopek, ki omogoča zaključek postopka, mora carinska deklaracija za nadaljnji carinski postopek, ki ni zvezek ATA ali CPD, vsebovati oznako „TA“ in zadevno številko dovoljenja, če je primerno. Oznaka »TA« in št. dovoljenja C516 se vpišeta v polje 44 EUL oz. polje 31 (opis blaga) tranzitne deklaracije.

Ne glede na to pa v določenih primerih oznake »TA« v deklaracijo ni potrebno vpisovati. Gre za primere, ko se postopek zaključi s sprostitvijo blaga v prost promet ali z vnosom v drug posebni postopek (razen tranzita), saj je podatek o tem, da se zaključuje postopek začasnega uvoza razviden iz polja 37 EUL (npr. postopki 4053, 5153, …).

Za primere, ko se postopek začasnega uvoza zaključuje s tranzitnim postopkom T1, je vpis oznake »TA« in številke dovoljenja C516 v polje 31 tranzitne deklaracije obvezen.

nazaj nadaljuj na strani

Opis

Zvezek ATA je mednarodni carinski dokument, ki omogoča enostaven prehod mej med državami podpisnicami, ko se blago začasno uvaža, giblje v tranzitu oziroma se začasno izvozi.

Prednosti uporabe zvezka ATA:

  • poenostavljen prestop državnih mej brez plačila carinskih in drugih dajatev za začasno uvoženo blago;
  • en sam zvezek ATA omogoča, da z istim blagom obiščete eno ali več držav podpisnic konvencije ATA v okviru enoletnega roka veljavnosti zvezka;
  • ureditev vseh carinskih formalnosti carinskega postopka z enim samim dokumentom (začasni izvoz, tranzit, začasni uvoz, ponovni izvoz in ponovni uvoz);
  • jamstvo za plačilo carinskih dajatev, če blago iz kakršnega koli razloga ne bi bilo izvoženo v določenem roku.

Zvezek ATA se uporablja za različno blago, ki se začasno uvaža/izvaža za določen namen, npr. vzorci ali reklamni material, blago za predstavitve in uporabo na sejmih ali razstavah, profesionalna ali raziskovalna oprema idr. Zvezek ATA se ne uporablja za začasni uvoz pokvarljivega, potrošnega blaga oziroma blaga, ki je namenjeno predelavi, oplemenitenju ali popravilu.

Pristojen organ za izdajo zvezkov ATA v Sloveniji je Gospodarska zbornica Slovenije.

Konvencija TIR oziroma carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi zvezkov TIR uvaja tranzitne carinske postopke za mednarodni prevoz po cesti. Uporaba zvezka TIR omogoča prevozniku poenostavljen pretok blaga pod režimom odloga dajatev preko mednarodnih meja in ob minimalnem posredovanju carinskih organov med potjo.

Prevoznik, ki namerava v mednarodnem prometu prevažati blago po postopku TIR, mora blago z vozilom, ki ima veljavno potrdilo o ustreznosti vozila/zabojnika, predložiti carinskemu uradu odhoda. Poleg pravilno izpolnjenega zvezka TIR mora za izvedbo postopka predložiti še druge listine (račun, tovorni list CMR, izvozno deklaracijo, dobavnico, dr.).

V Sloveniji izdaja zvezke TIR podjetje GIZ Intertransport.

Vprašanja in odgovori

Zakonodaja

Carinski zakonik Unije z izvedbenimi in delegiranimi akti ter ostala carinska zakonodaja so dostopni na strani Carinski predpisi.

Sporazumi, konvencije in protokoli