Carinske listine EUL, ATA, TIR > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinske listine EUL, ATA, TIR

Zaključevanje postopka začasnega uvoza iz izpolnitev EUL

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/2446 v členu 238/1 določa navedbe, ki jih mora deklarant vključiti v carinsko deklaracijo v primerih, ko se zaključuje postopek začasnega uvoza v skladu s členom 215/1 Carinskega zakonika Unije (tj. ko se blago, da v nadaljnji carinski postopek).

Zgoraj omenjeni člen določa, da kadar je blago, ki je dano v postopek začasnega uvoza, nadalje dano v carinski postopek, ki omogoča zaključek postopka, mora carinska deklaracija za nadaljnji carinski postopek, ki ni zvezek ATA ali CPD, vsebovati oznako „TA“ in zadevno številko dovoljenja, če je primerno. Oznaka »TA« in št. dovoljenja C516 se vpišeta v polje 44 EUL oz. polje 31 (opis blaga) tranzitne deklaracije.

Ne glede na to pa v določenih primerih oznake »TA« v deklaracijo ni potrebno vpisovati. Gre za primere, ko se postopek zaključi s sprostitvijo blaga v prost promet ali z vnosom v drug posebni postopek (razen tranzita), saj je podatek o tem, da se zaključuje postopek začasnega uvoza razviden iz polja 37 EUL (npr. postopki 4053, 5153, …).

Za primere, ko se postopek začasnega uvoza zaključuje s tranzitnim postopkom T1, je vpis oznake »TA« in številke dovoljenja C516 v polje 31 tranzitne deklaracije obvezen.

nazaj