Carinske listine EUL, ATA, TIR > Novice

PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Carinske listine EUL, ATA, TIR

Carinsko skladiščenje – Vpis št. zavarovanja v polje 44 carinske deklaracije

Imetnik dovoljenja za upravljanje s carinskim skladiščem mora za izvajanje postopka v skladu s členom 211/3/c CZU predložiti carinskemu organu zavarovanje za kritje morebitnega carinskega dolga (MCD). V carinski deklaraciji se št. zavarovanja od imetnika dovoljenja (GRN) vpiše v polje 44 carinske deklaracije.

Carinska zakonodaja v postopku carinskega skladiščenja ločuje dve osebi, katerih odgovornosti so določene v členu 242 Carinskega zakonika Unije (Uredba (EU) št. 952/2013; v nadaljevanju: CZU), tj. imetnik dovoljenja in imetnik postopka. Pri javnih carinskih skladiščih je lahko to ena in ista oseba, prav tako pa sta lahko to dve različni osebi, vsaka s svojo odgovornostjo pri izvajanju postopka carinskega skladiščenja. 

V primerih, ko da blago v postopek carinskega skladiščenja imetnik postopka, ki ni hkrati imetnik dovoljenja za upravljanje s carinskim skladiščem, le-ta ne potrebuje zavarovanje za kritje MCD iz naslova postopka carinskega skladiščenja. V carinski deklaraciji nastopa imetnik postopka v vlogi deklaranta, kar pomeni, da mora po prepustitvi blaga v carinski postopek poskrbeti, da bo blago nemudoma vneseno v carinsko skladišče. Imetnik postopka v polje 44 carinske deklaracije navede št. zavarovanja od imetnika dovoljenja.

nazaj